• กลองไฟฟ้า
  Avatar SD201-1

  ฿16,900

  กลองไฟฟ้า Avatar SD201-1

  • แป้นกลองเป็นหนังมุ้งทุกใบ
  • ปรับเสียงแยกชิ้นได้อิสระทุกชิ้น
  • ระบบเซนเซอร์ที่ดีที่สุดให้เสียง Progressive Sound
  • Snare มีขนาด 10 นิ้ว สามารถตีได้ 3 โซน
  • รองรับการขยายชุดกลอง เพิ่มชิ้นกลองได้ 2 ชิ้น
     
     
 • กลองแพดไฟฟ้า Avatar PD705

  • เพิ่มไฟล์เสียงจาก internet ใน Avatar PD705 ได้
  • ระบบเซนเซอร์ที่ดีที่สุดให้เสียง Progressive Sound
  • สามารถตั้งค่า Audio loop ได้อย่างอิสระ
  • เพิ่มกลองหรือฉาบได้ถึง 4 ชิ้น และเพิ่ม footswitch ได้ 2 ชิ้น
  • Duo Velocity layer ให้เสียงที่แตกต่างกันตามน้ำหนักการตี
     
     
Go to Top